Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond? Záznam z webinára.

Domov > Články a aktivity > Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond? Záznam z webinára.

28.10.2020 sme organizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa ako Highgate Group venujeme nielen po právno-regulačnej stránke, ale aj z daňovo-účtovného pohľadu. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažérovi z fondových zoskupení, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť.

Keďže hranica medzi kolektívnym investovaním (čo je regulovaná oblasť s potenciálnym trestnoprávnymi sankciami) a equity/joint-venture/crowdfunding financovaním je veľmi tenká, dôraz prvej časti webinára bol venovaný tejto oblasti. A práve s predstaviteľmi z NBS bola relatívne živá diskusia na tieto témy:

  • Kde je hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska?
  • Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu;
  • Venture Capital fondy na Slovensku.

Okrem vyššie spomenutých tém sme sa na webinári venovali:

  • Technikalitám založenia a prevádzkovania malého fondu na Slovensku;
  • Zdaňovaniu a účtovaniu fondov;
  • Možnostiam zakladania offshore fondov a distribúcie na Slovensku.

Ak vás téma zaujíma, je možné si pozrieť záznam z webinára. Záznam si môžete kúpiť: ➡️ Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk