Konferencia o krypte

Nielen nariadenie MiCA, ktoré bude účinné pre jednotlivé subjekty na trhu s kryptoaktívami postupne od leta 2024 a s prechodným obdobím až do leta 2026, ale aj viaceré ďalšie legislatívne počiny prijaté v poslednom období vytvárajú kompletne novú a zaujímajú regulačnú a daňovú infraštruktúru popri už existujúcich investičných štruktúrach. Ide najmä o zmeny a výzvy […]

Švarc systém

Problematika tzv. švarc systému (t. j. „zamestnávanie“ živnostníkov/kontraktorov) je témou, ktorá lemuje slovenské podnikateľské prostredie už desaťročia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú zjavné daňovo-odvodové výhody. Na druhej strane, takýto aranžmán prináša viaceré výzvy. Sú to najmä právno-regulačné výzvy: V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí byť vzťah pracovnoprávny? Aké sú […]

Real Estate – dane a financovanie

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie. Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú […]

Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách

Plány vydávania zamestnaneckých akcií a podielov (employee stock option plan alebo skrátene „ESOP“) sa za posledné roky stali štandardom aj v slovenských firmách. A to nielen v startupoch, ale aj vo väčších a ziskových spoločnostiach. Keďže nízka miera nezamestnanosti a s tým súvisiaca situácia trhu práce ešte zintenzívnila boj o top ľudí na trhu, ponúknutie […]

Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy (28.11. a 29.11.2022)

V oblasti práva, daní a účtovníctva radíme veľkému množstvu slovenských startupov a už fungujúcich digitálnych a IT spoločností. Relatívne dôverne tak poznáme súvisiace reálie tohto segmentu. Či už je to téma daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora, zakladanie holdingu, automatizované účtovanie, ESOP, právne, praktické a daňové nástrahy škálovania businessu do zahraničia alebo fungovanie s kryptom, všetko sú to témy s ktorými sa […]

Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz v äčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť. V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne […]

Prináša „Dankova 15% daň“ nové možnosti pre daňovú optimalizáciu?

131 poslancov parlamentu hlasovalo v septembri za zníženie dane z príjmov pre podnikajúce právnické a fyzické osoby dosahujúce obrat do 100 000 EUR. S návrhom tak súhlasili nielen koaliční, ale aj opoziční poslanci. Dá sa teda očakávať, že podnikatelia sa budú snažiť rozdeliť svoje podnikanie na viacero spoločností a úplne jednoducho tak ušetriť tisíce EUR […]

Ako byť právne a daňovo efektívny?

Podnikanie na trhu reklamných, digitálnych, PR a eventových služieb sa vo viacerých ohľadoch odlišuje od tradičných podnikateľských odvetví. Tvorba kreatívneho obsahu a poskytovanie služieb v digitálnom priestore nie je vo väčšine prípadov viazané na pevne stanovený pracovný čas a kanceláriu. Vzťahy medzi agentúrami a ich dodávateľmi sú tak vo viacerých ohľadoch špecifické a prinášajú so sebou množstvo právnych a daňových […]

Daňová optimalizácia pre IT firmy – konferencia

Hranice sa stierajú a vzdialenosti sa stávajú relatívnejšími. Podnikanie v oblasti IT je azda najviac ovplyvnené rozmáhajúcou sa globalizáciou a pozitívnym technologickým vývojom. Slovenská IT firma sa tak dnes nemusí vôbec obmedzovať iba na malý slovenský trh. Poskytovanie IT služieb nie je dokonca potrebné robiť ani z jedného pevného miesta. Online priestor tak prináša nové […]