Komplexné transakčné právne poradenstvo pri investičných kolách

Spoločnosti AeroMobil sme od začiatku spolupráce poskytovali komplexné transakčné poradenstvo pri viacerých investičných kolách. Medzi najvýznamnejšie z nich patrilo Series A 3,5mil. EUR financovanie poskytnuté Slovak Investment Holding, Focus Capital Group a Weilong Enterprise. Pre AeroMobil sme okrem zabezpečenia prípravy kompletnej transakčnej dokumentácie poskytovali právne služby týkajúce sa robustného právneho auditu investora. V rámci transakcie sme tiež riešili negociáciu novej akcionárskej dohody medzi akcionármi skupiny AeroMobil.

 

ZAKA Startup

Poskytujeme komplexné venture-kapitálové právne poradenstvo pre family-office investičnú štruktúru ZAKA Startup.