Zdaňovanie nehnuteľností, obchodných podielov, akcií a iných kapitálových príjmov

Domov > Články a aktivity > Zdaňovanie nehnuteľností, obchodných podielov, akcií a iných kapitálových príjmov

Zdaňovanie kryptomien

So stúpajúcou hodnotou kryptomien prirodzene stúpa aj dopyt po daňovom a právnom poradenstve súvisiace so zdaňovaním kryptomien a prípadne hľadaní zákonných ciest za zníženie daňovej a odvodovej povinnosti. 

V základnom nastavení sa u fyzických osôb, ktoré sú daňovým ako aj odvodovým rezidentom Slovenska zdaňuje zisk z predaja kryptomien sadzbou dane 19%, respektíve 25%. Zároveň tento zisk podlieha aj zdravotným odvodom. U právnických osôb sa základ dane zdaňuje 15 % alebo 21 % sadzbou dane. Napriek relatívne jednoznačným pravidlám, je však oblasť kryptomien v praxi veľmi komplexnou nielen daňovou, ale aj účtovnou témou. 

S klientmi riešime napríklad: 

 • čo sa zahrňuje do daňových výdavkov pri obchodovaní s kryptomenami;
 • ako sa posudzuje obchodovanie cez rôzne platformy mimo dispozície konkrétneho daňovníka;
 • ako sa posudzujú nepeňažné vklady pri fyzických alebo právnických osobách doma alebo v zahraničí;
 • využívanie zahraničných spoločností pri obchodovaní s kryptomenami;
 • čo v prípade, ak daňovník nevie presne vypočítať základ dane;
 • obstarávacia hodnota kryptomien pri daroch, vkladoch, zlúčeniach alebo likvidáciách;
 • kryptomeny a DPH (neplatí totiž absolútne, že kryptomeny sú mimo režimu DPH).

Viac o zdaňovaní kryptomien nájdete v našich článkoch a videách. Nájdete ich na stránkach Highgate Group. 

V súvislosti so zdaňovaním kryptomien poskytujeme tieto služby: 

 • analýza možností na zákonnú daňovú a/alebo odvodovú optimalizáciu;
 • implementácia zahraničných riešení;
 • zastupovanie v daňových konaniach;
 • analýza hranice trestnoprávnej zodpovednosti v kontexte konkrétnych prípadov.


Zdaňovanie finančných nástrojov

Medzi finančné nástroje zaraďujeme okrem cenných papierov, aj deriváty, majetkové účasti v subjektoch kolektívneho investovania, finančné rozdielové zmluvy, prípadne v niektorých prípadoch kryptomeny. Zdaňovanie a “zodvodňovanie” finančných nástrojov nie je harmonizované, a teda konkrétna miera zdanenia a prípadne povinnosti zaplatiť povinné sociálne alebo zdravotné poistenie závisí od typu finančného nástroja ako aj typu príjmu, ktorý v súvislosti s ním fyzickej osobe plynie.

Pri právnických osobách je tá situácia z hľadiska daní o niečo jednoduchšia. Avšak hlavne pri derivátoch a derivátových kryptomenách je zasa významne náročnejšie účtovanie.

Treba si uvedomiť, že téma účtovania a zdaňovania komplexnejších finančných nástrojov a kryptomien nie je v Európskej únii vo všeobecnosti harmonizovaná a štáty si tak vytvárajú vlastné daňové a účtovné rámce. 

A to má svoje dopady hlavne pri menších štátoch ako je Slovensko, ktoré prirodzene nemá vybudované kapacity na komplexné uchopenie týchto tém.


Zdaňovanie nehnuteľností


Pri zdaňovaní nehnuteľností okrem dani z príjmov a odvodov zohráva veľkú úlohu aj DPH. Téma štandardne nezaujíma iba podnikateľov s nehnuteľnosťami, ale aj súčasné nepodnikajúce fyzické osoby, ktoré využívajú práve nehnuteľnosti na zhodnocovanie svojich aktív.

Časté sú prípady fyzických osôb, ktoré kupujú investičné nehnuteľnosti. Na základe našich skúseností, klienti sa zaujímajú hlavne o tieto témy:

 • pri ktorej kúpe nehnuteľnosti je možný odpočet DPH;
 • je lepšie nehnuteľnosť prenajímať cez s.r.o. alebo ako fyzická osoba;
 • podnikateľ/nepodnikateľ a zdaniteľná/nezdaniteľná osoba;
 • kedy je narábanie s nehnuteľnosťou vnímané ako podnikanie;
 • ak sa nehnuteľnosť kúpi bez DPH, je možné získať odpočet DPH pri jej následnom predaji s DPH;
 • je možné predať nehnuteľnosť bez DPH, ak bola kúpená s DPH.

Klientom radíme pri štrukturovaní ich podnikania s nehnuteľnosťami. 

Netýka sa to tak iba väčších developérskych projektov, ktoré zabezpečujeme ako Highgate Group, ale pridanú hodnotu v tomto poradenenstve zjavne nachádzajú aj fyzické osoby ako individuálni (aj menší) investori.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk