Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá)

Domov > Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá)

S účinnosťou od 2021 začínajú na Slovensku platiť tzv. CFC pravidlá pre fyzické osoby. Obdobné pravidlá už nejaký čas náš zákon o dani z príjmov pozná pri právnických osobách. Zmyslom týchto pravidiel je zdaniť domnelý príjem fyzických osôb, ktoré majú v zahraničí spoločnosti a tieto spoločnosti platia nižšie alebo žiadne dane. Nové pravidlá sa majú týkať už ziskov generovaných kontrolovanými zahraničnými spoločnosťami za rok 2021, pričom fyzické osoby musia prislúchajúcu daň za tieto svoje domnelé príjmy zdaniť už v roku 2022 za rok 2021.

CFC pravidlá sa nevzťahujú len na daňové raje, ale aj na štandardné krajiny


CFC pravidlá sa vás môžu týkať, aj keď máte holdingovú spoločnosť v Rakúsku alebo servisnú spoločnosť v Českej republike. Základným predpokladom pre uplatnenie CFC pravidiel je totiž podmienka, aby pomer medzi reálne zaplatenou daňou a výsledkom hospodárenia danej zahraničnej spoločnosti bol nižší ako 10%. A takýto pomer môžete dosiahnuť v ktorejkoľvek krajine Európskej únii.

V prípade dobre nastavenej štruktúry však CFC pravidlá, okrem zvýšených nákladov na compliance, nemusia mať žiadny negatívny dopad na daňovníkov. Existuje totiž niekoľko možností ako je možné eliminovať dopady CFC pravidiel. Jednou z nich je uplatnenie tzv. metódy zápočtu, ktorú je možné využiť v rôznej podobe či už pri priamo, nepriamom alebo nepriamom odvodenom podiely.

Online školenie k CFC pravidlám


Keďže ide o senzitívnu tému pre množstvo slovenských podnikateľov, pripravili sme k tomu hodinový online školenie v ktorom sa mu relatívne detailne venujeme. V ňom nájdete:

  • ktorých zahraničných spoločností sa to týka;
  • akú sú sankcie za nedodržanie;
  • prečo sú tieto pravidlá v rozpore so základnými princípmi zdaňovania;
  • ako je možné znížiť dopady tohto zdanenia;
  • a iné.

Celú tému si môžete pozrieť aj s prezentáciou CFC pravidlá pre fyzické osoby – školenie:

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk