Tomáš Demo pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, korporátnemu právu a sporovej agende. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na startup právo, venture kapitálové a M&A transakcie, právo obchodných spoločností a reguláciu fondov a kolektívneho investovania.